Bina Yönetimi ve Danışmanlığı

Yaşadığımız her yeni dönem kendi ihtiyaçlarını da beraberinde getirir.

Geçmiş dönemlerde binaların ve toplu yapıların profesyonel olarak yönetimi söz konusu bile değilken, değişen toplum yapısı, sosyo-ekonomik ve kültürel şartların getirmiş olduğu ihtiyaçlar kişilerin böyle arayışlara girmesini sağladı.

Binanın yönetimiyle ilgili ödemelerin takibini yapmak.

Genel Kurulca kabul edilen çerçeve dahilinde giderlerin bağımsız bölüm başına bölünmesi ve aidatların toplanmasını sağlamak.

Aylık olarak bağımsız bölüm bazında borç ve alacak çizelgelerinin hazırlanıp ilan edilmesi.

Üç ayda bir geçmiş dönem gelir ve gider raporunun hazırlanması ve sunulması.

Nakit akış tablosunun yapılması.

NET  BİNA YÖNETİMİ  olarak bu ihtiyaçların giderilmesini görev edindik.