Bakım&Onarım ve Çevre Düzenleme Hizmetleri

Binalarda oluşan her türlü tadilatın ve çevre düzenlemesinin,  teknik ekibimiz tarafından  iş programına alınıp, onlara gerekli müdahalelerin  yaptırılması.

Ortak alanlardaki teknik ekipmanla ilgili, yıllık veya aylık bakım anlaşmalarının yapılıp, periyodik olarak kontrolünün sağlanması.

Yangın tüplerinin periyodik kontrolleri.

Ortak kullanım alanlarında yapılacak onarım, tadilat işlemleri için farklı teklifler alınıp bina yönetim temsilcisine sunulması.

Alınan karar çerçevesinde ortak alanlarda yapılması gerekli bakım, onarım ve tadilat işlemlerinin takibi.